Velkommen

Norsk Fysisk Selskap (NFS) er en organisasjon for norske fysikere og fysikkinteresserte som har som formål å fremme forskning, opplysning og samarbeid på fysikkens områder. Les mer om NFS.

Medlemsbladet til NFS er Fra Fysikkens Verden (FFV). Ikke-medlemmer kan også abonnere på bladet.
Les mer om FFV.

Aktuelle saker

Login