Faggrupper

Siktemålet med NFS’ faggrupper er å styrke kontakten mellom medlemmer med samme interessefelt, og å styrke kontakten mellom faggruppene og styret i Norsk Fysisk Selskap. Det blir arrangert møter, seminarer og konferanser der de ulike faggruppene er involvert. Faggruppenes ledere er representanter i styret i NFS, der optikk- og akustikk-gruppene deler på representant og vararepresentant. Mer informasjon om hver av faggruppene finnes du på lenkene under.

Nettverk

I tillegg til faggruppene, har NFS opprettet en egen avdelig Nettverk for kvinner i fysikk. Dette nettverket er ment å støtte, informere og øke kontakten mellom kvinner med høyere fysikkutdanning, samt å bidra til økt kvinnerekruttering innen fysikkutdanning og forskning. 
Nettverk for fysikkhistorie og filosofi er ment å samle fysikere med interesse for fagets historie og filosofi på alle fysikkens felter.
 Nettverkene står for tiden uten kontaktpersoner. Interesserte medlemmer kan henvende seg til Norsk Fysisk Selskap på e-post: nfs.styret@gmail.com.