Faggruppe: Akustikk

Styret

Styret i faggruppa velges på fysikermøtene og deler representasjon i NFS’ styre med optikk-gruppa. Styrets leder er fast representant i NFS’ styre i år med ulike årstall.

I 2020 består styret av:

  • Lars Hoff, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Erlend Magnus Viggen, NTNU

Medlemmer

Gruppa har 102 hovedmedlemmer.

Aktivitet

Faggruppas viktigste aktivitet er å arrangere det årlige Scandinavian Symposium on Physical Acoustics i overgangen mellom januar og februar. Temaet for møtet er fysikalsk akustikk, med hovedvekt på undervannsakustikk,  ultralyd, ulineær akustikk og modellering og måling av lydbølger. Typiske anvendelser er innen industrielle målinger, medisin, fiskeri, forsvar og miljøovervåkning. Gruppas årsmøte holdes under symposiet.

Vårt siste symposium i 2020 samlet 56 registrerte deltakere fra universiteter, forskningsinstitutter og industri i flere land. Disse holdt 26 presentasjoner over 5 sesjoner. I tillegg hadde vi en kortere sesjon der nye masterstudenter kan presentere oppgavene sine.

Studenter kan søke om reisestøtte til å delta på møtene.

Neste møte: 44th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics

Møtet vil ta sted på Geilo Hotel fra 31. januar til 3. februar, 2021. Tidsskjemaet og programmet vil ligne på de fra tidligere år. Symposiet starter på søndag kveld og ender på onsdag rundt 13:00, før togene som passerer rundt 15:00.

Tidligere møter

202043rd Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 26.–29. januar 2020Proceedings
201942nd Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 27.–30. januar 2019Proceedings
201841st Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 28.–31. januar 2018 
201740th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 29. jan.–1. feb. 2017 
201639th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo,  31. jan.–3. feb. 2016Proceedings
201538th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 1.–5. februar 2015Proceedings
201437th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 2.–5. februar 2014Proceedings
201336th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 3.–6. februar 2013Proceedings
201235th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 29. jan.–1. feb. 2012Proceedings
201134th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 30. jan.–2. feb. 2011Proceedings
201033rd Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 7.–10. februar 2010 
200932nd Scandinavian Symposium on Physical AcousticsFinse, 8.–11. februar 2009Proceedings