Faggruppe: Akustikk

Styret

Styret i faggruppa velges på fysikermøtene og deler representasjon i NFS’ styre med optikk-gruppa. Styrets leder er fast representant i NFS’ styre i år med ulike årstall.

I 2020 består styret av:

  • Lars Hoff, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Erlend Magnus Viggen, NTNU

Medlemmer

Gruppa har 47 hovedmedlemmer.

Aktivitet

Faggruppas viktigste aktivitet er å arrangere det årlige Scandinavian Symposium on Physical Acoustics i overgangen mellom januar og februar. Temaet for møtet er fysikalsk akustikk, med hovedvekt på undervannsakustikk,  ultralyd, ulineær akustikk og modellering og måling av lydbølger. Typiske anvendelser er innen industrielle målinger, medisin, fiskeri, forsvar og miljøovervåkning. Gruppas årsmøte holdes under symposiet.

Vårt siste symposium i 2020 samlet 56 registrerte deltakere fra universiteter, forskningsinstitutter og industri i flere land. Disse holdt 26 presentasjoner over 5 sesjoner. I tillegg hadde vi en kortere sesjon der nye masterstudenter kan presentere oppgavene sine.

Studenter kan søke om reisestøtte til å delta på møtene.

Neste møte: 44th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics

Tidligere møter

43rd Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 26.–29. januar 2020Proceedings
42nd Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 27.–30. januar 2019Proceedings
41st Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 28.–31. januar 2018Proceedings1
40th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 29. jan.–1. feb. 2017Proceedings
39th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo,  31. jan.–3. feb. 2016Proceedings
38th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 1.–5. februar 2015Proceedings
37th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 2.–5. februar 2014Proceedings
36th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 3.–6. februar 2013Proceedings
35th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 29. jan.–1. feb. 2012Proceedings
34th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 30. jan.–2. feb. 2011Proceedings
33rd Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 7.–10. februar 2010Proceedings
32nd Scandinavian Symposium on Physical AcousticsFinse, 8.–11. februar 2009Proceedings
31st Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 27.–30. januar 2008Proceedings
30th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 28.–31. januar 2007Proceedings
29th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsUstaoset, 29. jan.–1. feb. 2006Proceedings
28th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsUstaoset, 23.–26. januar 2005Proceedings
27th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsUstaoset, 25.–28. januar 2004Proceedings
26th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsUstaoset, 25.–29. januar 2003Proceedings
25th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsUstaoset, 27.–30. januar 2002Proceedings
24th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsUstaoset, 28.–31. januar 2001Proceedings
23rd Scandinavian Symposium on Physical AcousticsUstaoset, 30. jan.–2. feb. 2000Proceedings
1 Proceedings består av ett enkelt paper