Faggruppe: Akustikk

Styret

Styret i faggruppa velges på fysikermøtene og deler representasjon i NFS’ styre med optikk-gruppa. Styrets leder er fast representant i NFS’ styre i år med ulike årstall.
I 2018 består styret av

Lars Hoff, Høgskolen i Sørøst-Norge
Geir Pedersen, CMR, akustikk

Medlemmer

Gruppa har 102 hovedmedlemmer og 102 subsidiære medlemmer.

Aktivitet

Aktiviteten i faggruppa er å arrangere Scandinavian Symposium on Physical Acoustics hvert år. Studenter får støtte til å delta på møtene (redusert møteavgift og/eller reisestøtte).

Møter

  • Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, det 39. møtet i rekken, ble arrangert 31. januar–3. februar 2016 på Geilo. Se protokoll fra symposiet.
  • Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, det 38. møtet i rekken, ble arrangert 1. februar–4. februar 2015 på Geilo. Se protokoll fra symposiet.
  • Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, det 37. møtet i rekken, ble arrangert 2. februar–5. februar 2014 på Geilo. Se protokoll fra symposiet.
  • Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, det 36. møtet i rekken, ble arrangert 3. februar–6. februar 2013 på Geilo. Se protokoll fra symposiet.
  • Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, det 35. møtet i rekken, ble arrangert 29. januar–1. februar 2012 på Geilo. Se protokoll fra symposiet.
  • Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, det 34. møtet i rekken, ble arrangert 30. januar–2. februar 2011 på Geilo. Se her.
  • Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, det 33. møtet i rekken, ble arrangert 7.–10. februar 2010 på Geilo.
  • Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, det 32. møtet i rekken, ble arrangert. 8.–11. februar 2009 på Finse. Se protokoll fra symposiet.