Faggruppe: Akustikk

Styret

Styret i faggruppa velges på fysikermøtene og deler representasjon i NFS’ styre med optikk-gruppa. Styrets leder er fast representant i NFS’ styre i år med ulike årstall.

I 2020 består styret av:

  • Lars Hoff, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Erlend Magnus Viggen, NTNU

Medlemmer

Gruppa har 102 hovedmedlemmer.

Aktivitet

Faggruppas viktigste aktivitet er å arrangere det årlige Scandinavian Symposium on Physical Acoustics i overgangen mellom januar og februar. Temaet for møtet er fysikalsk akustikk, med hovedvekt på undervannsakustikk,  ultralyd, ulineær akustikk og modellering og måling av lydbølger. Typiske anvendelser er innen industrielle målinger, medisin, fiskeri, forsvar og miljøovervåkning. Gruppas årsmøte holdes under symposiet.

Vårt siste symposium i 2020 samlet 56 registrerte deltakere fra universiteter, forskningsinstitutter og industri i flere land. Disse holdt 26 presentasjoner over 5 sesjoner. I tillegg hadde vi en kortere sesjon der nye masterstudenter kan presentere oppgavene sine.

Studenter kan søke om reisestøtte til å delta på møtene.

Neste møte: 44th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics

Møtet vil ta sted på Geilo Hotel fra 31. januar til 3. februar, 2021. Tidsskjemaet og programmet vil ligne på de fra tidligere år. Symposiet starter på søndag kveld og ender på onsdag rundt 13:00, før togene som passerer rundt 15:00.

Tidligere møter

2020 43rd Scandinavian Symposium on Physical Acoustics Geilo, 26. til 29. januar 2020 Proceedings
2019 42nd Scandinavian Symposium on Physical Acoustics Geilo, 27. til 30. januar 2019 Proceedings
2018 41st Scandinavian Symposium on Physical Acoustics Geilo, 28. til 31. januar 2018
2017 40th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics Geilo, 29. til 1. februar 2017
2016 39th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics Geilo,  31. januar til 3. februar 2016
Proceedings
2015 38th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics Geilo, 1. til 5. februar 2015 Proceedings
2014 37th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics Geilo, 2. til 5. februar 2014
Proceedings
2013 36th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics Geilo, 3. til 6. februar 2013
Proceedings
2012 35th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics Geilo, 29. januar til 1. februar 2012 Proceedings
2011 34th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics Geilo, 30. januar til 2. februar 2011
Proceedings
2010 33rd Scandinavian Symposium on Physical Acoustics Geilo, 7. til 10. februar 2010
2009 32nd Scandinavian Symposium on Physical Acoustics Finse, 8. til 11. februar 2009
Proceedings