Faggruppe: Biofysikk

Styret

Magnus Borstad Lilledahl, NTNU (Leder)
Eli Olaug Hole, UiO (nestleder)
Catharina Davies, NTNU

Medlemmer

Gruppen har 71 medlemmer og 73 subsidiære medlemmer.

Møter

Ved Fysikermøtet 7.–10. august 2013 i Bergen bidro gruppen med to sesjoner, som inkluderte 10 foredrag og rundt 20 tilhørere. 6.–7. mars 2014 ble vårt to-årlige biofysikkmøte avholdt på Soria Moria, Holmenkollen, Oslo. Møtet inkluderte 36 deltakere, 21 foredrag og 8 posters.

Kongsvoldmøte i 2010 ble holdt 3.–5. mars med 31 deltagere. Det var påregnet ca. 40 deltakere hvorav kanskje 10–15 masterstudenter. Dette vil tilsvare antallet deltakere i 2008. Det var 3 inviterte foredrag og ellers ca. 15 kortere foredrag + postere. Mer informasjon kan finnes her.

Hovedmiljøene