Faggruppe: Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk

Styret

Styret i faggruppen velges på faggruppemøtene, som vanligvis arrangeres hvert annet år. Det sittende styret ble valgt høsten 2017:

Forsker Annett Thøgersen, SINTEF Oslo (leder)
Postdoc. Hicham Agueny, UiB (nestleder)

Medlemmer

Gruppa har 175 hovedmedlemmer og 100 subsidiære medlemmer.

Møter

Faggruppens hovedaktivitet har de siste årene vært å arrangere faggruppemøtet hvert annet år.

  • 15. juni 2009: arrangert som et satelittmøte til NANOMAT-konferansen 2009 på Lillehammer. Gå til nettsiden for møtet for informasjon og påmelding.
  • 5. juni 2007: arrangert som et satelitt møte til NANOMAT-konferansen 2007 i Bergen. Møtet hadde både inviterte og påmeldte foredragsholdere samt en postersesjon. Mer om møtet finnes her.

Faggruppmøtene ble tidligere arrangert på Wadahl. Det siste av disse møtene ble arrangert i september 2006.