Faggruppe: Optikk

Styret

Styret i faggruppa velges på fysikermøtene og deler fast representasjon i NFS’ styre med gruppa for akustikk. Lederen for gruppa er fast representant de årene Elektrooptikk-møtet organiseres, dvs i like årstall.

Astrid Aksnes, NTNU (leder)
Morten Kildemo, NTNU (nestleder)

Medlemmer

Gruppa har 34 hovedmedlemmer og 47 subsidiære medlemmer.

Aktivitet

Aktiviteten i faggruppa er å arrangere det nordiske optikmøtet Northern Optics hvert 3. år. Studenter får støtte til å delta på møtene (redusert møteavgift og/eller reisestøtte).

Møter

  • Elektro-optikkmøtet arrangeres neste gang 7.-9. september 2022, på Røros hotell (https://www.ntnu.edu/physics/electro-optics-meeting-2022).
  • Elektro-optikkmøtet planlagt 2020 på Inderøya ble avlyst grunnet Covid-19.
  • Elektro-optikkmøtet ble arrangert i Lofoten 2018.
  • Elektro-optikkmøte ble arrangert i Bergen 2016.
  • Elektro-optikkmøte ble arrangert i Fevik 23.–25. april 2014.

Tilknytning til andre organisasjoner

Faggruppa er tilknyttet European Optical Society (EOS). De av faggruppas medlemmer som ønsker det, kan få assosiert medlemskap i EOS uten ekstra kostnad. Det inkluderer abonnement på Opto&Laser Europe magazine, stemmerett i EOS, og rabatt på bøker fra IOPP.

Photonics 21

SINTEF Digital har tatt initiativ til en norsk gren av den europeiske teknologiplattformen Photonics21, og faggruppa støtter opp om dette arbeidet. 

Pris

Tycho Jægers pris i elektrooptikk, som fra 2016 erstattet Vinghøgprisen i elektrooptikk. Denne prisen deles ut på Elektrooptikk-møtet, og vinnerne inviteres også til å presentere arbeidet sitt på elektro-optikkmøtet. Medlemmer av optikkmiljøet oppfordres til å foreslå kandidater til prisen. Prisen promotorer og premierer norsk forskning innen elektroopptikk (fotonikk) med fokus på yngre forskere.

Stiftelsen har besluttet å øke prisen fra NOK 100 000 til NOK 150 000 i 2022 siden ingen pris ble utgitt i 2020 grunnet pandemien.

Frist for nominasjoner er 8. august, 2022.

Nominasjonsform for Tycho Jæger’s pris i elektrooptikk 2022 (DOC)

Irma Salo Jæger og Tycho Jægers Stiftelse er en veldedig stiftelse som støtter kunst og fysikk.