Faggruppe: Optikk

Styret

Styret i faggruppa velges på fysikermøtene og deler fast representasjon i NFS’ styre med gruppa for akustikk. Lederen for gruppa er fast representant de årene Elektrooptikk-møtet organiseres, dvs i like årstall.

Astrid Aksnes, NTNU (leder)
Børge Hamre, UIB
Åsmund Sudbø, UNIK

Medlemmer

Gruppa har 102 hovedmedlemmer og 102 subsidiære medlemmer.

Aktivitet

Aktiviteten i faggruppa er  å arrangere det nordiske optikmøtet Northern Optics hvert 3. år. Studenter får støtte til å delta på møtene (redusert møteavgift og/eller reisestøtte).

Møter

  • [AVLYST PGA COVID-19!] Elektro-optikkmøtet arranges neste gang 10-12 juni 2020, på Jægtvolden fjordhotell, Inderøya (se www.electrooptics.no)
  • Elektro-optikkmøtet ble arrangert i Lofoten 2018.
  • Elektro-optikkmøte ble arrangert i Bergen 2016.
  • Elektro-optikkmøte ble arrangert i Fevik 23.–25. april 2014.

Tilknytning til andre organisasjoner

Faggruppa er tilknyttet European Optical Society (EOS). De av faggruppas medlemmer som ønsker det, kan få assosiert medlemskap i EOS uten ekstra kostnad. Det inkluderer abonnement på Opto&Laser Europe magazine, stemmerett i EOS, og rabatt på bøker fra IOPP.

Photonics 21

Sintef IKT har tatt initiativ til en norsk gren av den europeiske teknologiplattformen Photonics21, og faggruppa støtter opp om dette arbeidet. Kay Gastinger fra Sintef er med i optikkomiteen med dette som viktigste oppgave.

Pris

Tycho Jægers pris i elektrooptikk, som fra 2016 erstattet Vinghøgprisen i elektrooptikk. Denne prisen deles ut på Elektrooptikk-møtet, og vinnerne inviteres også til å presentere arbeidet sitt på elektro-optikkmøtet. Medlemmer av optikkmiljøet oppfordres til å foreslå kandidater til prisen.