Faggruppe: Rom,- plasma- og klimafysikk

Styret

Audun Theodorsen, UiT (leder)
Wojciech J. Miloch, UiO (nestleder)
Kjartan Olafsson, UiB

Medlemmer

Gruppa har 53 hovedmedlemmer og 26 subsidiære medlemmer.

Sentrale fagmiljøer