Faggruppe: Subatomær fysikk og astrofysikk

Styret

Styret i faggruppen består av tre medlemmer som velges på Fysikermøtet. Følgende styre ble valgt i Stavanger i 2021:

Leder: Håvard Helstrup, Høgskulen på Vestlandet
Nestleder: Are Raklev, Fysisk institutt UiO
Medlem: Hans Winther, Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO

Medlemmer

Faggruppen har 143 hovedmedlemmer og 130 sekundære medlemmer.

Aktivitet

Faggruppen organiserer parallellsesjoner på Fysikermøtet samt faggruppemøter de årene det ikke arrangeres Fysikermøte. De siste faggruppemøtene ble arrangert i Bergen i 2008, i Oslo i januar 2011, i Bergen i 2012, i Oslo i 2014, i Bergen 10-12. september 2018 og i Stavanger 24-26. juni 2021.. I 2022 arrangerer i steden det norske CERN-senteret Summer@CERN. Videreføring av faggruppemøtene vil bli diskutert på Fysikermøtet i Bergen i 2023.

 Sentrale fagmiljøer:

Mye av faggruppens virksomhet er rettet mot CERN og andre internasjonale laboratorier.

Internasjonale komiteer

Faggruppen innstiller kandidater til representasjon i internasjonale komiteer (kandidatene oppnevnes av Norges Forskningsråd). For tiden fungerer følgende representanter i slike komiteer:

 • Plenary ECFA (European Committee for Future Accelerators)
  Erik Adli (inntil 2023)
 • Restricted ECFA (European Committee for Future Accelerators)
  Alex Read (inntil 2023)
 • NuPECC (Nuclear Physics European Collaboration Committee)
  Andreas Görgen (inntil 2022). Alexander Rothkopf (fra 2023)
 • ACCU (Advisory Committee for CERN Users)
  Anna Lipniacka (inntil 2022). David Cameron (fra 2023)