Kontakt

Norsk Fysisk Selskap kan kontaktes via følgende e-postadresse eller postadresse:

E-post: nfs.styret@gmail.com

Norsk Fysisk Selskap
c/o Institutt for fysikk,
Department of Physics, NTNU
NO-7491 Trondheim
Norway

Org.nr.: 940 340 829