Kontakt

Norsk Fysisk Selskap kan kontaktes via følgende e-postadresse eller postadresse:

E-post: nfs.styret@gmail.com

Norsk Fysisk Selskap
Fysisk institutt, UiO
Postboks 1048 Blindern
NO-0316 Oslo

Org.nr.: 940 340 829