Lenker

Ressurser

 • EPS Biografier
  European Physics Society har laget en rekke biografier av kjente fysikere. Les mer her
 • Europhysics News
  Medlemsbladet til European Physical Society, Europhysics News, er nå å finne på nett.
  I tillegg distribueres nyhetsbrevet e-EPS på en månedlig basis, som inneholder informasjon av interesse for fysikkmiljøet.
 • European Physical Journal (EPJ)
  Norsk Fysisk Selskap er medlem av EPJ som utgir Europhysics Letter (EPL).
 • Nobelprisen i fysikk
  Les mer Nobelprisen i fysikk på nobelprize.org.
 • Verdens fysikkår 2005
  Ressurser NFS bidro til i forbindelse med fysikkåret 2005 er samlet her.
 • Det internasjonale året for lys 2015
  Nettside NFS lagde i forbindelse med det internasjonale året for lys i 2015 finner du her.

Relaterte organisasjoner

?? Svenska Fysikersamfundet
?? Dansk Fysisk Selskab
?? Finlands Fysikerförening
?? Islands fysikkforening
?? Deutsche Physikalische Gesellschaft
?? American Physical Society
?? European Physical Society
Institute of Physics

Studier i fysikk