Lenker

Ressurser

 • EPS Biografier
  European Physics Society har laget en rekke biografier av kjente fysikere. Les mer her
 • Europhysics News
  Medlemsbladet til European Physical Society, Europhysics News, er nå å finne på nett.
  I tillegg distribueres nyhetsbrevet e-EPS på en månedlig basis, som inneholder informasjon av interesse for fysikkmiljøet.
 • European Physical Journal (EPJ)
  Norsk Fysisk Selskap er medlem av EPJ som utgir Europhysics Letter (EPL).
 • Nobelprisen i fysikk
  Les mer Nobelprisen i fysikk på nobelprize.org.
 • Verdens fysikkår 2005
  Ressurser NFS bidro til i forbindelse med fysikkåret 2005 er samlet her.
 • Det internasjonale året for lys 2015
  Nettside NFS lagde i forbindelse med det internasjonale året for lys i 2015 finner du her.

Relaterte organisasjoner

🇸🇪 Svenska Fysikersamfundet
🇩🇰 Dansk Fysisk Selskab
🇫🇮 Finlands Fysikerförening
🇮🇸 Islands fysikkforening
🇩🇪 Deutsche Physikalische Gesellschaft
🇺🇸 American Physical Society
🇪🇺 European Physical Society
Institute of Physics

Studier i fysikk