Medlemskap

Enten du er nyutdannet fysiker eller du snart skal bli det, er du hjertelig velkommen som
medlem i Norsk Fysisk Selskap (NFS). NFS er den faglige foreningen for norske fysikere,
enten de arbeider i næringslivet, i offentlig forvalting, på universitet og høyskoler eller i
skoleverket.

Hvorfor bli medlem?

NFS trenger deg som medlem for å styrke arbeidet for:

 • å fremme fysikkfaget i norsk allmenndannelse, i utdanning og forskning.
 • å bygge gode nettverk mellom norske fysikere.
 • å arrangere jevnlige fagmøter innen de forskjellige fysikkdisiplinene.
 • å arrangere Fysikermøtet hvert 2. år for å samle norske fysikere innen alle fagområder.
 • å arrangere Landskonferansen om fysikkundervisning hvert 2. år sammen med Norsk fysikklærerforening.
 • å opprettholde og utvikle forbindelsene til de øvrige nordiske fysikermiljøene og til European Physical Society, sammenslutningen av europeiske fysikere.

Du trenger NFS fordi:

 • Norge er et lite land, også innen fysikk, og faglige nettverksforbindelser er derfor ekstra verdifulle. Som NFS-medlem kan du bli innlemmet i de faggruppene som eksisterer på ditt eget fagområde og du blir kjent med fysikkolleger innen andre fagområder.
 • Du vil kunne opprettholde kontakten med det fagmiljøet du ble utdannet i fordi du treffer dem igjen på fagmøter og på Fysikermøtet. På disse møtene kan du også presentere det du selv arbeider med dersom du fortsatt er aktiv i et forsknings-, utviklings- eller undervisningsmiljø.
 • Abonnement på NFS’ eget tidsskrift Fra Fysikkens Verden er inkludert i medlemskapet, og sendes ut fire ganger i året. Dette er et populærvitenskapelig tidsskrift som er myntet på norske lesere med interesse for fysikk.
 • Alle medlemmer i Norsk Fysisk Selskap vil automatisk bli kollektive medlemmer av European Physical Society (EPS). Denne moderorganisasjonen er en sammenslutning av de fleste nasjonale fysikerselskapene i Europa. I regi av EPS blir det arrangert flere møter og konferanser, som medlemmer kan få rabattert deltageravgift på.
 • Du kan få tilsendt fysikktidsskriftet Europhysics News, medlemsbladet i EPS, mot å betale en ekstra årsavgift på kr. 30. Bladet utgis fire ganger i året.
 • Du vil møte mange faglig interesserte, interessante og sosiale mennesker!

Hvordan bli medlem?

Dersom du ønsker å bli medlem i Norsk Fysisk Selskap og/eller Norsk Fysikklærerforening, ber vi deg sende inn en søknad om medlemskap. Hvem som kan tas opp som medlemmer i selskapet er gitt av selskapets statutter. Alle søknader vil bli behandlet i forbindelse med styremøtene til Norsk Fysisk Selskap.

Priser

Medlemskontingent, NFS

Ordinært medlemkr. 430,-
Pensjonistkr. 250,-
Masterstudenter*Gratis. (Digital tilsending av FFV, og ingen innmelding i EPS.)
Gruppemedlem, dvs. to medlemmer i samme husstandkr. 580,-
*Gjelder de to siste årene av en 5-årig master

Medlemskontingent, kombinet NFS/NFL

Ordinært medlemkr. 460,-
Pensjonistkr. 250,-
Masterstudenter*Gratis. (Digital tilsending av FFV, og ingen innmelding i EPS.)
Gruppemedlem, dvs. to medlemmer i samme husstandkr. 600,-
*Gjelder de to siste årene av en 5-årig master

Kontingenten kan betales til kontonummer 7878.06.03258 (fra utenlandsk konto IBAN: NO69 7878 0603258, BIC(Swift): DNBANOKKXXX). Husk KID, evt. merk betalingen med navn!

Bedriftsmedlemmer

Under finner dere lenker til våre bedriftsmedlemmer som har kollektivt medlemskap i NFS, og som derigjennom er med på å støtte vår aktivitet. Dersom din bedrift kunne tenke seg å bli medlem, ta kontakt på nfs.styret@gmail.com. Bedriftsmedlemskap koster for tiden kr. 3.000 per år.

Thorlabs