Om NFS

Norsk Fysisk Selskap (NFS) ble offisielt grunnlagt i 1953, med formål å fremme forskning, opplysning og samarbeid på fysikkens områder. Selskapet hadde sitt utspring i Fysikkforeningen ved Universitetet i Oslo, som ble opprettet allerede i 1939. I dag har NFS rundt 1000 medlemmer.

Som del av selskapets faste aktiviteter arrangerer vi Fysikermøtet hvert andre år og gir støtte til faglige møter arrangert av faggruppene. Selskapet deler ut en undervisningspris og Martin Landrøs pris for fremragende masteroppgave. NFS er en medlemsorganisasjon i European Physical Society.

Faggrupper og nettverk

Selskapet har åtte faggrupper: Subatomær fysikk og astrofysikk, Kondenserte faser, med atomfysikk, Biofysikk, Optikk, Akustikk, Rom-, plasma- og klimafysikk, Industri- og energifysikk, og Undervisning og formidling (Norsk Fysikklærerforening). Siktemålet med gruppene er å styrke kontakten mellom medlemmer med samme interessefelt. Les mer om faggruppene.

I tillegg til faggruppene, har NFS opprettet nettverkene Nettverk for kvinner i fysikk og Nettverk for fysikkhistorie og filosofi.

Norsk Fysisk Selskap 50 år

I 2003 feiret Norsk Fysisk Selskap 50-årsjubileum. I den forbindelsen ble det lagd en plakat som forteller om NFS. Under selve jubileumsfeiringen ble det holdt flere foredrag, som NFS 50 år ved Thormod Henriksen og Fysikk 50 år frem i tid (del 1, del 2) ved Gaute Einevoll.

Styret i Norsk Fysisk Selskap

Styret i Norsk Fysisk Selskap ledes av president Asle Sudbø (Institutt for fysikk, NTNU) og visepresident Sunniva Siem (Fysisk institutt, UiO). Selskapets sekretær er Haakon Thømt Simensen (Institutt for fysikk, NTNU).

Se denne siden for full oversikt over styrets medlemmer og kontaktinformasjon til den enkelte.

Logo

I 2002/2003 arrangerte Norsk Fysisk Selskap en logokonkurranse. Styret vedtok på styremøte 19. mai 2003 at et av forslagene var et godt utgangspunkt for logo. Dette forslaget var sendt inn av Gaute Hagen, Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen.