Styret i Norsk Fysisk Selskap

President
Professor Asle Sudbø
Institutt for fysikk, NTNU
asle.sudbo@ntnu.no
Visepresident
Professor Sunniva Siem
Fysisk institutt, UiO
sunniva.siem@fys.uio.no

Øvrige styremedlemmer
Biofysikk
Førsteamanuensis Magnus Borstad Lilledahl
Institutt for fysikk, NTNU
magnus.lilledahl@ntnu.no
Industri- og energifysikk
Professor Jon Samseth
HiaK/SINTEF
jon.samseth@sintef.no
Rom-, plasma- og klimafysikk
Førsteamanuensis Audun Theodorsen
Institutt for fysikk og teknologi, UiT
audun.theodorsen@uit.no
Subatomær fysikk og astrofysikk
Professor Håvard Helstrup
Høgskolen i Bergen
havard.helstrup@hib.no
Akustikk og optikk
Professor Astrid Aksnes,
Institutt for elektroniske systemer, NTNU
astrid.aksnes@ntnu.no
Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk
Forsker Annett Thøgersen
SINTEF Oslo
annett.thogersen@sintef.no
Norsk fysikklærerforening
Lektor Morten Trudeng
Asker vgs.
Morten.Trudeng@asker.vgs.no

Vararepresentanter
Vararepresentant til styret (fast)
Førsteamanuensis Arne Auen Grimenes
Institutt for matematiske realfag
og teknologi, NMBU
arne.grimenes@umb.no
Biofysikk
Eli Olaug Hole
Fysisk institutt, UiO
e.o.hole@fys.uio.no
Industri- og energifysikk
Erik Skjetne
Statoil
erik.skjetne@statoil.no
Rom-, plasma- og klimafysikk
Kjartan Olafsson
Institutt for fysikk og teknologi, UiB
Kjartan.Olafsson@ift.uib.no
Subatomær fysikk og astrofysikk
Are Raklev
Fysisk institutt, UiO
ahye@fys.uio.no
Akustikk og optikk
2018: Lars Hoff
Høgskolen i Sørøst-Norge,
Lars.Hoff@usn.no
Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk
Hicham Agueny
Institutt for fysikk og teknologi, UiB
Hicham.Agueny@uib.no
Norsk fysikklærerforening
Astrid Johansen
Charlottenlund vgs.
astrid.johansen@stfk.no

Økonomi
Revisor for NFS og FFV
Anne Borg
NTNU
Vararevisor
Lars Erik Walle
NTNU/SINTEF

Sekretær

Haakon Thømt Simensen
Institutt for fysikk, NTNU
nfs.styret@gmail.com