Styret i Norsk Fysisk Selskap

President

Professor Sunniva Siem
Fysisk institutt, UiO
sunniva.siem@fys.uio.no

Visepresident

Forsker Hilde Nesse
Institutt for fysikk og teknologi, UiB
Birkelandsenteret for romforskning
hilde.nesse@uib.no

Øvrige styremedlemmer

Rom-, plasma- og klimafysikk:
Førsteamanuensis Audun Theodorsen, Institutt for fysikk og teknologi, UiT
audun.theodorsen@uit.no

Subatomær fysikk og astrofysikk:
Professor Håvard Helstrup, Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, HVL
havard.helstrup@hib.no

Industri- og energifysikk:
Professor Jon Samseth, Institutt for produktdesign, OsloMet
jon.samseth@sintef.no

Akustikk og optikk:
Professor Astrid Aksnes, Institutt for elektroniske systemer, NTNU
astrid.aksnes@ntnu.no

Biofysikk og medisinsk fysikk:
Professor Pawel Sikorski, Institutt for fysikk, NTNU
pawel.sikorski@ntnu.no

Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk:
Forsker Kristian Stølevik Olsen, Nordita
kristian.olsen@su.se

Leder av Norsk Fysikklærerforening:
Lektor Kaja Nordby, Kongsbakken vgs.
kaja.nordby@gmail.com

Vara

Professor Magnus Borstad Lilledahl
Institutt for fysikk, NTNU

Økonomi

Revisor for NFS og FFV
Anne Borg, NTNU

Vararevisor
Lars Erik Walle, NTNU/SINTEF

Sekretær

Stipendiat Andreas Halkjelsvik Mjøs
Fysisk institutt, UiO
nfs.styret@gmail.com