Statutter for Norsk Fysisk Selskaps Formidlingspris

Bakgrunn

Fra og med 2023 skal Norsk Fysisk Selskaps Formidlingspris deles ut på Fysikermøtet, annethvert år. Prisen er på kr. 10 000. 

Formål

Prisen er opprettet for å fremheve og belønne «nye stemmer» innen fysikkformidling. Kandidaten skal ha utmerket seg med engasjerende og kreativ formidling av fysikkfaget i løpet av de siste to årene.

Fokus på formidling er svært viktig for å skape interesse for fysikk, og det kan ses på som et ledd i rekrutteringen av norske fysikere.

Eksempelvis kan prisen gå til beste podcast/radioprogram, vitenskapshow/foredragsserie, nettside/blogg/tidsskrift eller lignende. 

Kandidater og forslag

Frist for innsending av forslag til kandidater er 1. mai i de årene hvor Fysikermøtet arrangeres. 

Det legges ingen begrensninger på hvilke typer fysikkformidling som kan nomineres, men den skal være av høy kvalitet.

Innsending av forslag skal begrunnes. I tillegg er det et krav at fysikkformidlingen dokumenteres gjennom eksempler. 

Prisen er i hovedsak tiltenkt én person, men den kan gis til flere ved samarbeid. Det åpnes ikke for at man kan foreslå seg selv. Forslag sendes inn her: Innsending av forslag til Formidlingsprisen.

Vurderingskriterier

Kandidater vil vurderes basert på følgende kriterier:

  • Kvaliteten på formidlingen, både med hensyn til kommunikasjonsform og innhold.
  • Evnen til å kommunisere ut til et bredere publikum. 
  • Kreativitet og egenart.

Nominasjonskomité

Tre nominasjoner velges ut av en komité oppnevnt av styret i NFS. Den skal bestå av tre personer: presidenten og minst én utenom styret. 

Kåring av vinner

Av de tre nominerte til Norsk Fysisk Selskaps Formidlingspris, vil vinneren kåres gjennom avstemning på Fysikermøtet.