Priser delt ut under Fysikermøtet 2021

Vinnerne

Undervisningsprisen 2021

Undervisningsprisen 2021 ble tildelt Aleksander Seland fra Akademiet VGS i Drammen. I nominasjonen av Seland heter det at han er en særdeles engasjerende og inspirerende lærer, og at han strekker seg langt for elevene sine. Han er opptatt av at elevene skal forstå, og bruker et mangfold av virkemidler i sin undervisning, inkludert videoer til å illustrere det som er gjennomgått i klasserommet. Elevene fremholder også i hvilken grad Seland har engasjert seg for at de skal ha en best mulig undervisningssituasjon under covid19-pandemien. Flere elever fremholder også hvordan Seland har klart å motivere dem til å arbeide med fysikkfaget selv om de synes det er vanskelig og tildels sliter med å forståelsen. En elev skriver: «Måten Aleksander når frem til elever og måten han setter opp undervisningen på skolen er fenomenal. Selv om dette generelt er bare for fysikk 2 så gjelder det for alle andre fag han er lærer for. På ni måneder har han laget en nettside for fagene i Matematikk R1 og R2 samt i Fysikk 1 og 2. På nettsiden er det videoer og oppgaver for hvert kapittel som er der for å lære bort til elevene. Dette er ikke en lærer som bare lærer for å komme seg gjennom pensumet, men en lærer som bryr seg om fremtiden til elevene. Han tenker på tiden vi skal repetere fagstoffet, se på videoene og kunne komme med kritiske spørsmål om temaet. Aleksander er noe for seg selv på en helt fenomenal måte.»

Martin Landrøs Pris for beste mastergrad 2021

Martin Landrøs Pris for beste mastergrad 2021 ble i år tildelt to masterstudenter, Joachim Brodin og Cecilie Glittum. Statuttene sier at inntil to priser kan deles ut annethvert år, og i år var det mange svært gode kandidater som var nominert.

I sin mastergradsoppgave i teoretisk fysikk studerte Cecilie Glittum en type magnetiske modeller der det er svært vanskelig å beregne faser og faseoverganger ved lave temperaturer. For å studere faseovergangene i disse modellene utvidet Cecilie en analytisk selvkonsistent diagramatisk feltteori-metode slik at hun kunne finne et sett av ligninger for den frie energien. Disse er ikke kjent fra før. Cecilie løste denne analytiske oppgaven meget hurtig og selvstendig, og i tillegg bygde hun ut metoden med flere indekser slik at den muliggjør beregninger på en bredere klasse av modeller. Det ble derfor tid til også å analysere ligningene numerisk for tusenvis av modellparametre. Fra mengden av resultater som kom ut av dette master­gradsarbeidet er det viktigste en ny og hittil ukjent fase på det triangulære gitteret. Denne fasen beskriver en spinn-væske med en delvis retningsorden, en mellomting mellom ei væske og en krystall. I tillegg til den høye vanskelighetsgraden og de mange nye resultatene, er avhandlingen særdeles godt skrevet. Den er skrevet ved Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo.

I sin mastergradsoppgave i eksperimentell fysikk arbeidet Joachim Brodin med konstruksjon av et eksperimentelt oppsett for å avbilde multifase-strømning i porøse medier. Dette arbeidet representerer et stort fremskritt i fagfeltet. Tidligere kunne slike multifase-strømninger avbildes i to dimensjoner, men Brodins oppsett tillater nå en avbildning også i tre dimensjoner. Det finnes kun noen få grupper i verden som har utviklet denne typen apparatur for å studere multifase-strømninger. Arbeidet til Brodin er utført ved Senter for Fremragende Forskning Porelab basert på NTNU i samarbeid med Universitetet i Oslo, og gjør at dette senteret nå er blant de ledende i verden på slike studier.

Asle Sudbø

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *