Faggruppe: Akustikk

Styret

Styret i faggruppa velges på fysikermøtene og deler representasjon i NFS’ styre med optikkgruppa. Styrets leder er fast representant i NFS’ styre i år med ulike årstall.

I 2023 består styret av:

Medlemmer

Gruppa har 47 hovedmedlemmer.

Akustikk i Norge

Norge har et stort akustikkfagmiljø; vi har godt over 100 bedrifter i landet med aktiviteter innenfor akustikk. Disse bedriftene dekker mange akustikkfagfelter, bl.a. miljøstøy, undervannsakustikk, medisinsk ultralydavbildning, ikke-destruktiv testing med ultralyd, bygningsakustikk og akustisk instrumentering.

Faggruppas aktivitet

Faggruppas viktigste aktivitet er å arrangere det årlige Scandinavian Symposium on Physical Acoustics nær månedsskiftet januar–februar. Temaet for møtet er fysikalsk akustikk, med hovedvekt på undervannsakustikk, ultralyd, ulineær akustikk og modellering og måling av lydbølger. Typiske anvendelser er innen industrielle målinger, medisin, fiskeri, forsvar og miljøovervåkning. Gruppas årsmøte avholdes under symposiet.

Vårt nyligste symposium i 2023 ble avholdt på Geilo. Vi hadde 68 registrerte deltagere fra universiteter, forskningsinstitutter og industri i flere land. Disse deltagerne holdt 33 presentasjoner over tre dager. I tillegg hadde vi en sesjon der 12 nye studenter presenterte prosjektene sine.

Aktuelt møte: 47th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics

Tidligere møter

46th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 29. jan–1. feb 2023Proceedings
45th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsOnline 31. jan–1. feb 2022Proceedings
44th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsOnline, 1.–2. februar 2021Proceedings
43rd Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 26.–29. januar 2020Proceedings
42nd Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 27.–30. januar 2019Proceedings
41st Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 28.–31. januar 2018Proceedings1
40th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 29. jan.–1. feb. 2017Proceedings
39th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo,  31. jan.–3. feb. 2016Proceedings
38th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 1.–5. februar 2015Proceedings
37th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 2.–5. februar 2014Proceedings
36th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 3.–6. februar 2013Proceedings
35th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 29. jan.–1. feb. 2012Proceedings
34th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 30. jan.–2. feb. 2011Proceedings
33rd Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 7.–10. februar 2010Proceedings
32nd Scandinavian Symposium on Physical AcousticsFinse, 8.–11. februar 2009Proceedings
31st Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 27.–30. januar 2008Proceedings
30th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsGeilo, 28.–31. januar 2007Proceedings
29th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsUstaoset, 29. jan.–1. feb. 2006Proceedings
28th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsUstaoset, 23.–26. januar 2005Proceedings
27th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsUstaoset, 25.–28. januar 2004Proceedings
26th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsUstaoset, 25.–29. januar 2003Proceedings
25th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsUstaoset, 27.–30. januar 2002Proceedings
24th Scandinavian Symposium on Physical AcousticsUstaoset, 28.–31. januar 2001Proceedings
23rd Scandinavian Symposium on Physical AcousticsUstaoset, 30. jan.–2. feb. 2000Proceedings
1 Proceedings består av ett enkelt paper