Faggruppe: Industri- og energifysikk

Styret

Leder: Jon Samseth, Høgskolen i Akershus, SINTEF, NTNU
Styremedlem: Erik Skjetne, Statoil
Styremedlem: Erik Marstein, IFE

Medlemmer

Fagruppa har 85 medlemmer og 162 subsidiære medlemmer

Aktivitet

Faggruppen organiserer parallellsesjoner på Fysikermøtet samt faggruppemøter de årene det ikke arrangeres Fysikermøte. Tradisjonelt har dette vært arrangert på Fevik.

Gruppas aktivitet har tradisjonelt vært knyttet til petroleumsaktiviteten, men vil framover bli knyttet til andre ikke-fossile energikilder.