Faggruppe: Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk

Styret

Styret i faggruppen velges på faggruppemøtene, som vanligvis arrangeres hvert annet år. Det sittende styret består av:

Postdoc. Kristian Stølevik Olsen, Nordita, UiO (leder)
Seniorforsker Ingvild Julie Thue Jensen, SINTEF (nestleder)

Medlemmer

Gruppa har 110 hovedmedlemmer og 46 subsidiære medlemmer.