Faggruppe: Norsk fysikklærerforening

Styret

Kaja Nordby (leder)
Kongsbakken vgs
kaja.nordby@gmail.com

Thomas Frågåt, Høgskolen i Innlandet
Fredrik G. A. Gade, Sandvika vgs
Live Klavenes Berg, Nettskolen Vestfold og Horten vgs
Vegard Sjøvik, Akademiet vgs Drammen

Varamedlemmer:
Hanne Mehli, Orkdal vgs
Christian Birkeland, Spjelkavik vgs

Ellen Karoline Herniksen (generalsekretær)
Seksjon for fysikkdidaktikk, Fysisk institutt, UiO
e.k.henriksen@fys.uio.no

Medlemmer

Norsk fysikklærerforening (NFL) har 380 medlemmer. Norsk fysikklærerforening ønsker nye medlemmer velkommen. Vi ønsker at alle fysikklærere skal være med i foreningen, spesielt alle nye fysikklærere. Foreningen er åpen for alle som underviser i fysikk og for alle som har interesse for formidling av fysikk. NFL er også medlem av Norsk Fysisk Selskap (NFS). Som medlem får du:

 • delta i et faglig og sosialt miljø for fysikklærere
 • tilbud om konferanser spesielt rettet inn mot fysikklærere. Konferansene som har blitt arrangert av NFL har gitt deltakerne stort ubytte, både faglig og sosialt!
 • bli kjent med mange nye fysikklærerkolleger fra hele landet
 • tilsendt tidsskriftet Fra Fysikkens Verden fire ganger i året

Dessuten får du være med i en organisasjon som:

 • arbeider aktivt med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet for å påvirke fysikkfaget når det gjelder læreplaner, eksamensordninger, bruk av IKT og lignende.
 • arrangerer fysikkolympiaden for elever i videregående skole.

Prisen for medlemskap i Norsk fysikklærerforening er gitt under Medlemskap. Som medlem av Norsk fysikklærerforening, er du automatisk også medlem av Norsk Fysisk Selskap.

Aktivitet

NFL er en delvis autonom forening med egne vedtekter og eget regnskap, men foreningen har også status som en undergruppe av NFS. Foreningen er åpen for alle som underviser i fysikk og for alle som har interesse for formidling av fysikk. Hovedandelen av medlemmene underviser i fysikk i den videregående skolen.

NFL arbeider for å fremme faglig og pedagogisk utvikling innen norsk fysikkundervisning. Dette gjør vi ved å:

 • arrangere Landskonferansen for fysikkundervisning annethvert år. I de siste årene har dette vært en integrert del av det såkalte Fysikermøtet.
 • bistå ved arrangement av regionsvise samlinger for fysikklærere.
 • skaffe til veie midler til og muligheter for faglig etterutdanning for lærere, både gjennom Landskonferansen og andre tilbud.
 • skaffe til veie og systematisere informasjon om fysikkfagets stilling i den videregående skolen.
 • koordinere fagpolitiske aktiviteter blant medlemmene. Vi har blant annet vært en innflytelsesrik aktør i arbeidet med den nye læreplanen i fysikkfaget i den videregående skolen.
 • ha et formelt nasjonalt ansvar for gjennomføringen av Fysikk OL.

Foreningen har en egen blogg hvor du kan finne mer informasjon.