Faggruppe: Optikk

Faggruppa arbeider for å fremme optikk og fotonikk som en kritisk og muliggjørende teknologi, ikke minst for å takle de store samfunnsutfordringene og nå FNs bærekraftsmål. Vi skal jobbe for å øke nasjonal kunnskapsdeling og koordinering, fremme forskning og mer effektiv implementering av fotonikkbaserte løsninger i norsk industri. Dette gjør vi ved å:

 • Arrangere norsk elektro-optikkmøte hvert 2. år.
 • Bidra til det nordiske optikkmøtet Northern Optics hvert 3. år.
 • Bidra til Fysikermøtet hvert 2.år
 • Samle de norske fagmiljøene og fremme forskning på fotonikk i Norge og EU ved å delta aktivt i arbeidsgruppene til den europeiske teknologiplattformen Photonics21.
 • Arrangere webinarer
 • Premiere norsk forskning innen elektrooptikk (fotonikk) med fokus på yngre forskere gjennom Tycho Jægers pris i elektrooptikk.

Elektro-optikkmøtet – Norwegian electro-optics meeting

Det tradisjonelle elektro-optikkmøtet arrangeres annethvert år og samler hele det norske fagmiljøet i optikk. Møtet har deltakere fra forskningsmiljøer, bedrifter, forvaltning og organisasjoner med interesse for optikk i Norge. EO-møtet har blitt arrangert siden 1970-tallet og er en veldig god arena for å bli kjent med fagkolleger, ikke minst for de som er nye i faget.

Neste EO-møte vil bli arrangert våren 2024 av Universitetet i Oslo. Forrige møte var på Røros i september 2022 (https://www.ntnu.edu/physics/electro-optics-meeting-2022). Tidligere møter i de senere år har blitt holdt i Henningsvær (2018), på Voss (2016) og i Fevik (2014).

Fagmiljøer innen optikk ved universiteter og forskningsinstitutter

Utdanning i optikk og fotonikk i Norge

Nedenfor er linker til utdanningstilbud i optikk ved norske utdanningsinstitusjoner.

Bedrifter i Norge med aktivitet innen optikk

Norge har mange bedrifter i mange ulike størrelser som har optikk som del av sin kjernevirksomhet. Nedenfor er en alfabetisk liste over slike bedrifter. Listen vedlikeholdes av styret i faggruppa, men det kan ikke garanteres at den er korrekt og fullstendig til enhver tid. Send gjerne epost hvis du ønsker din bedrift oppført her.

Pris

Tycho Jægers pris i elektrooptikk, erstattet fra 2016 Vinghøgprisen i elektrooptikk. Denne prisen deles ut på Elektrooptikk-møtet, og vinnerne inviteres også til å presentere arbeidet sitt på elektro-optikkmøtet. Medlemmer av optikkmiljøet oppfordres til å foreslå kandidater til prisen. Prisen promotorer og premierer norsk forskning innen elektroopptikk (fotonikk) med fokus på yngre forskere.

Irma Salo Jæger og Tycho Jægers Stiftelse er en veldedig stiftelse som støtter kunst og fysikk.

Styret

Styret i faggruppa velges på fysikermøtene og deler fast representasjon i NFS’ styre med gruppa for akustikk. Lederen for gruppa er fast representant de årene Elektrooptikk-møtet organiseres, dvs i like årstall.

Leder: Torbjørn Skauli, UiO (torbjorn.skauli@uio.no)

Medlemmer

Gruppa har 34 hovedmedlemmer og 47 subsidiære medlemmer per 1.1.2023.

Møter

 • Elektro-optikkmøtet ble arrangert på Røros 7.-9. september 2022 (https://www.ntnu.edu/physics/electro-optics-meeting-2022).
 • Elektro-optikkmøtet planlagt 2020 på Inderøya ble avlyst grunnet Covid-19.
 • Elektro-optikkmøtet ble arrangert i Lofoten 2018.
 • Elektro-optikkmøte ble arrangert i Bergen 2016.
 • Elektro-optikkmøte ble arrangert i Fevik 23.–25. april 2014.

Tilknytning til andre organisasjoner

Faggruppa er tilknyttet European Optical Society (EOS). De av faggruppas medlemmer som ønsker det, kan få assosiert medlemskap i EOS uten ekstra kostnad. Det inkluderer abonnement på Opto&Laser Europe magazine, stemmerett i EOS, og rabatt på bøker fra IOPP.