Skrivekonkurranse i FFV

I Fra Fysikkens Verden 2018/1 førehandsannonserte vi skrivekonkurranse for å auke tilgangen på stoff til bladet, under føresetnad at styret for NFS kunne stø prosjektet økonomisk. I møte 23. mai vedtok styret å stø søknaden med 10 000 kr for 2018.

Konkurransen vil gjelde for manuskript innkomne mellom februar og november i år, med standard artikkellengde på 4–6 sider i bladet og etter retningslinjene for manus. Det blir lagt opp til tre pengepremier, med muligheit for delt premiering.

Send inn bidrag

Praksis for innsending er per e-post til redaksjonssekretæren, med gjenpartar til redaktørane (se kontaktinfo nederst på denne siden). Innkomne manuskript blir vurdert av ein jury av dei tre i redaksjonen og ein frå redaksjonskomiten. Resultatliste blir kunngjort i FFV 2018/4 eller 2019/1.

Frist: innen november 2018