Styret i Norsk Fysisk Selskap

President

Professor Sunniva Siem
Fysisk institutt, UiO
sunniva.siem@fys.uio.no

Visepresident

Forsker Hilde Nesse
Institutt for fysikk og teknologi, UiB
Birkelandsenteret for romforskning
hilde.nesse@uib.no

Øvrige styremedlemmer

Rom-, plasma- og klimafysikk:
Førsteamanuensis Audun Theodorsen, Institutt for fysikk og teknologi, UiT
audun.theodorsen@uit.no

Subatomær fysikk og astrofysikk:
Professor Håvard Helstrup, Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, HVL
havard.helstrup@hvl.no

Industri- og energifysikk:
Professor Jon Samseth, Institutt for produktdesign, OsloMet
jon.samseth@sintef.no

Akustikk og optikk:
Professor Torbjørn Skauli, Institutt for teknologisystemer, UiO
torbjorn.skauli@its.uio.no

Biofysikk og medisinsk fysikk:
Professor Pawel Sikorski, Institutt for fysikk, NTNU
pawel.sikorski@ntnu.no

Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk:
Professor Luiza Angheluta-Bauer, Fysisk institutt, UiO
luiza.angheluta-bauer@fys.uio.no

Leder av Norsk Fysikklærerforening:
Lektor Kaja Nordby, Kongsbakken vgs.
kaja.nordby@gmail.com

Vara

Professor Magnus Borstad Lilledahl
Institutt for fysikk, NTNU

Økonomi

Revisor for NFS og FFV
Lars Erik Walle, Norges forskningsråd

Vararevisor
Henning Frydenlund Hansen, Eika

Sekretær

Stipendiat Andreas Halkjelsvik Mjøs
Fysisk institutt, UiO
nfs.styret@gmail.com