Priser

Norsk Fysisk Selskap deler ut følgende priser:

Tycho Jægers pris i elektrooptikk

Tycho Jægers pris i elektrooptikk har fra 2016 erstattet Vinghøgprisen. Prisen er etablert av Irma Salo Jæger og Tycho Jægers Stiftelse. Den skal fremme norsk forskning innenfor fagfeltet elektrooptikk med spesiell vekt på yngre forskere. Prisen på kr. 100.000 gis for et norsk arbeid på fagområdet elektrooptikk eller et arbeid der elektrooptiske metoder er anvendt. Prisen skal gis som en belønning for et arbeid som er utført av en eller flere personer innenfor de fem siste år før utdeling av prisen. Arbeidet skal være av høy faglig kvalitet. Både grunnleggende og anvendt forskning kan tilgodesees med prisen. Prisen deles ut hvert annet år av Irma Salo Jæger og Tycho Jægers stiftelse på det norske Elektrooptikkmøtet, arrangert av Norsk Fysisk Selskaps faggruppe i optikk.

Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi

Prisen skal deles ut til det doktorgradsarbeid ved et norsk universitet som best er i tråd med Birkelands forskerfilosofi. Birkelands forskervirksomhet var ledet av grunntankene innovasjon, grensesprenging, nyskaping, kobling mellom teori og empiri, tverrfaglighet, teknologisk nyvinning og miljørelevans. Det skal også legges vekt på at arbeidet skal ligge i den internasjonale forskningsfronten. Prisen på kr. 100.000 og deles ut annet hvert år i fysikk og annet hvert år i kjemi.

Norsk Fysisk Selskaps Undervisningspris

Norsk Fysisk Selskap har med støtte fra Cappelen forlag, NKI-forlaget, Aschehoug forlag, Norsk undervisningsforbund og Statoil opprettet et fond som gir grunnlag for en pris på kr. 15.000. Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris deles ut til en eller flere personer som gjennom sitt arbeid har gitt et konkret bidrag til utvikling av fysikkundervisningen i norsk skole. Formålet med prisen er å styrke fysikkundervisningen og belønne innsats av høy faglig kvalitet. Prisen deles ut annet hvert år.

Martin Landrøs pris for fremragende mastergradsoppgave i fysikk

Martin Landrøs pris for fremragende masteroppgave i fysikk ble opprettet av NFS i 2011 basert på en gave på kr. 150.000 fra Martin Landrø. Prisen består av kr. 5000, samt et diplom, og deles ut under fysikermøtene som holdes annethvert år. Inntil to priser kan deles ut for hver toårsperiode.

Norsk Fysisk Selskaps Formidlingspris

På Fysikermøtet 2023 vil Norsk Fysisk Selskaps Formidlingspris deles ut for første gang. Prisen er på kr. 10.000, og den er opprettet for å fremheve og belønne «nye stemmer» innen fysikkformidling. Fokus på formidling er svært viktig for å skape interesse for fysikk, og det kan ses på som et ledd i rekrutteringen av norske fysikere.