Vinnere av Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi

2023 – fysikk

Robert Bleckert Nils Håkan Wissing ble tildelt prisen for avhandlingen «Simulating Galactic Dynamo Processes with Smoothed Particle Magnetohydronamics».

2022 – kjemi

Kaiqi Xu ble tildelt prisen for avhandlingen «Artificial Photosynthesis: Advanced nanomaterials and use of biocatalysis for novel photoelectrochemical cells».

2020 – fysikk

Jabir Ali Ouassou ble tildelt prisen for avhandlingen «Manipulating superconductivity in magnetic nanostructures in and out of equilibrium».

2019 – kjemi

Rokas Sažinas ble tildelt prisen for avhandlingen «Stability and cation diffusion in BaZrO3-based proton conducting solid state electrolytes».

2018 – fysikk

Tore André Bekkeng ble tildelt prisen for avhandlingen «Development of a miniaturized multi-Needle Langmuir Probe system for in-situ measurements of electron density and spacecraft floating potential».

2017 – kjemi

Maarten Beerepoot ble tildelt prisen for avhandlingen «Calculating molecular properties in realistic environments».

2016 – fysikk

Therese Renstrøm ble tildelt prisen for avhandlingen «Probing statistical properties of Ni, Ge, Nd and Sm isotopes».

2015 – kjemi

Pei Cheng Chua ble tildelt prisen for sin forskning på «Frostvæsker for oljefremtiden» med avhandlingen «Studies on New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors».

2014 – fysikk

Thomas Gjesteland ble tildelt prisen for avhandlingen «Properties of Terrestrial Gamma ray Flashes – Modelling and Analysis of BATSE and RHESSI data».

2013 – kjemi

Marc Polfus ble tildelt prisen for avhandlingen «Nitrogen in Oxides – Electrical Characterization and Computational Studies of Defect Equilibria and Electronic Structure».

2012 – fysikk

Dr. Yun Cheng ble tildelt prisen for avhandlingen «Hydrodynamics and Freeze Out Problems in Energetic Heavy Ion reactions».

2011 – kjemi

Ph.d. Tor Erik Kristensen ble tildelt prisen for avhandlingen «Polymer-Supported Chiral Organocatalysts». Mer informasjon er gitt på Det norske vitenskaps-akademiets nettsider.

2010 – fysikk

Førsteamanuensis Jacob Linder ble tildelt prisen for sitt teoretiske arbeid innenfor kvantetransport i heterostrukturer av superledende og magnetiske materialer.

2009 – kjemi

Ph.d. Melanie Zimmermann ble tildelt prisen for sitt arbeid med synteseveier, stabilitet og kjemiske egenskaper for alkylkompleks av lantanidene. Mer informasjon kan finnes på Det norske vitenskaps-akademiets nettsider.