Vinnere av Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi

2016 – fysikk

Therese Renstrøm ble tildelt prisen for avhandlingen «Probing statistical properties of Ni, Ge, Nd and Sm isotopes».

2015 – kjemi

Pei Cheng Chua ble tildelt prisen for sin forskning på «Frostvæsker for oljefremtiden» med avhandlingen «Studies on New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors».

2014 – fysikk

Thomas Gjesteland ble tildelt prisen for avhandlingen «Properties of Terrestrial Gamma ray Flashes – Modelling and Analysis of BATSE and RHESSI data».

2013 – kjemi

Marc Polfus ble tildelt prisen for avhandlingen «Nitrogen in Oxides – Electrical Characterization and Computational Studies of Defect Equilibria and Electronic Structure».

2012 – fysikk

Dr. Yun Cheng ble tildelt prisen for avhandlingen «Hydrodynamics and Freeze Out Problems in Energetic Heavy Ion reactions».

2011 – kjemi

Ph.d. Tor Erik Kristensen ble tildelt prisen for avhandlingen «Polymer-Supported Chiral Organocatalysts». Mer informasjon er gitt på Det norske vitenskaps-akademiets nettsider.

2010 – fysikk

Førsteamanuensis Jacob Linder ble tildelt prisen for sitt teoretiske arbeid innenfor kvantetransport i heterostrukturer av superledende og magnetiske materialer.

2009 – kjemi

Ph.d. Melanie Zimmermann ble tildelt prisen for sitt arbeid med synteseveier, stabilitet og kjemiske egenskaper for alkylkompleks av lantanidene. Mer informasjon kan finnes på Det norske vitenskaps-akademiets nettsider.