Vinnere av Norsk Fysisk Selskaps Undervisningspris

2023

Undervisningsprisen for 2023 gikk til Jo Seim fra Ås Videregående Skole. Han er en fantastisk dyktig lærer som brenner for fysikkundervisning. I tillegg til å inspirere de sterke elevene, har han en spesiell evne til å se de svake elevene, og hjelpe til der det er mulig.

2021

Undervisningsprisen for 2021 gikk til Aleksander Seland fra Akademiet VGS i Drammen. Aleksander blir beskrevet som en særdeles engasjerende lærer, og at han strekker seg langt for elevene sine. Han er opptatt av at elevene skal forstå, og bruker et mangfold av virkemidler i sin undervisning, inkludert videoer til å illustrere det som er gjennomgått i klasserommet.

2019

Undervisningsprisen for 2019 gikk til Vegard Sjøvik. Vegards evne til å inspirere elevene til å
både bli glad i og forstå nytteverdien av fysikk, gjør ham unik som lærer.

2017

Undervisningsprisen for 2017 gikk til lektor Robert Pehrson ved Valler videregående skole. Han er faglig trygg, og har en unik evne til å se og ta vare på hver enkelt elev. Elevene til Robert sier:
«Han er morsom, har stålkontroll og er flink til å forklare. Han tar seg god tid til hver og én, og han skjønner virkelig elevene. Han opptatt av at vi forstår.»

2015

Prisen for 2015 ble tildelt lektor Inga Hanne Dokka. Hun fikk prisen for sin fremragende undervisning i fysikk ved Kongsberg videregående skole og Akademiets privatistskole. Inga Hanne Dokkas praktisering i klasserommet viser at elevene i stor grad tilegner seg kunnskaper i fysikk. Hun har egen YouTube-kanal med undervisningsvideoer og løsningsforslag på fysikkoppgaver. Dokka er utdannet ved Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim og har erfaring som sensor. Hun har også undervist i IB-systemet.

2013

Undervisningsprisen for 2013 gikk til Snorre Nordal ved UMB. Han omtales i nominasjonen som «meget engasjert, fargerik, forsøksrik og rekrutterende, med et særlig talent for å formidle faglige budskap til elevene».

2011

Undervisningsprisen for 2011 ble tildelt Cathrine Wahlstrøm Tellefsen. Cathrine er fysikklærer på Valler videregående skole og er engasjert av Universitetet i Oslo til å bygge opp grunnkurs i fysikk for ikke-fysikere. Hennes undervisningsopplegg er nytenkende, grundig og godt didaktisk fundert. De siste årene har hun forfattet lærebøker i fysikk og naturfag for videregående skole og utviklet nettressurser/digitale læremidler i fysikk. Oppleggene hennes har elevene i fokus, er gode og oppleves av hennes elever som varierte og ikke minst motiverende. Cathrine er en god rollemodell for yngre kvinner i fysikk og for jenter som ønsker å velge fysikk etter videregående skole.

2009

Undervisningsprisen for 2009 er tildelt lektor Arne Auen Grimenes ved Institutt for matematiske realfag og teknologi ved UMB, for han innsats for fysikkfaget og norsk fysikkundervisning. Grimenes har gjort en stor innsats for fysikkfaget ved UMB gjennom et utrettelig engasjement for faget og undervisningen. Han spilt en viktig rolle i mange skolerettede prosjekter, som SOLIS og Energinettverket. Grimenes var særdeles aktiv og viktig da Norsk Fysikklærerforening ble dannet. Han er også lærebokforfatter av læreverk for fysikk for videregående skole.