Vinnere av Tycho Jægers pris i elektrooptikk

2018

Robin Diekmann, Øystein I. Helle, Mark Schüttpelz, Balpreet S. Ahluwalia ble tildelt prisen for fremragende forskning på bruken av optiske bølgeledere som lyskilde for mikroskopi. Nærfeltet fra bølgelederen lyser opp en biologisk prøve og fluorescens fra prøven blir detektert av et vanlig mikroskop. Teknikken gir høy oppløsning over et stort område.

2016

Helge Fonnum, Magnus Haakestad og Espen Lippert ble tildelt prisen for fremragende forskning på lasere i det infrarøde området fra 2 til 8 µm. Forskningsteamet har utviklet en nitrogenkjølt Holmium:YLF-laser med bølgelengde 2,05 µm, god beamkvalitet, and rekordhøy pulsenergi (550 mJ). De har også utviklet optiske parametriske oscillatorer og forsterkere for å oppnå lengre bølgelengder.

Vinnere av forgjengeren Vinghøgprisen i elektrooptikk (tidligere Simrad Optronics pris i elektrooptikk)
2015

Martin Møller Greve ble tildelt Vinghøgprisen i elektrooptikk for 2015 for sitt doktorgradsprosjek der blant annet de første resultatene fra framstilling av store arealer med metalliske nanopartikler ved bruk av elektronstråle-litografi ble presentert. Han testet også de optiske egenskapene for disse nanopartiklene med henblikk på å lage en høy-effektiv solcelle. Denne nye typen solceller utnytter det såkalte «hot-electron»-fenomenet. Dette oppstår når metalliske nanopartikkle absorberer lys ved en spesiell resonans-frekvens, den såkalte plasmon-resonansen. De kan da avgi energi ved å sende ut slike varme elektroner.Utnyttelsen av varme elektroner i ulike anvendelser er et nytt felt som for tiden tiltrekker seg stor oppmerksomhet, og Møller Greve arbeider helt i forkanten av dette feltet.

2013

Vinghøgprisen ble tildelt Thor Bakke, Mathieu Lacolle og Håkon Sagberg. De fikk prisen for utvikling av CDOE-teknologien, som gjør det mulig å lage raske, energieffektive og følsomme gassdetektorer.

2011

I 2011 gikk VIGHØG prisen til Dag Wang, Karl Henrik Haugholt fra IKT og Frode Tyholdt fra Materialer og kjemi ved SINTEF. Trioen ble tildelt prisen for å ha funnet opp og utviklet en unik autofokuslinse spesielt godt egent for mobiltelefonkameraer.

2009

Forskerne Gunnar Rustad og Espen Lippert ved Forsvarets forskningsinstitutt, er tildelt Simrad Optronics fagpris i elektrooptikk for 2009 for sin forskning på nye typer lasere med justerbar bølgelengde og høy effekt. Rustad og Lippert har forsket på lasere med optiske parametriske oscillatorer for å konvertere lys fra en bølgelengde til en annen. De har spesielt arbeidet med avanserte eksperimentelle systemer med opp til åtte konverteringsledd for å få høy effekt med justerbar bølgelengde. Bølgelengdene for systemene ligger i det infrarøde området (2 µm, 3–5 µm, 8–10 µm). Rustad og Lippert har arbeidet med flere typer lasere med karakteristika som høy middeleffekt, høy pulsenergi, god strålekvalitet, høy virkningsgrad, og justerbar bølgelengde. De har en omfattende vitenskapelig publikasjonsliste og arbeidet er mye sitert internasjonalt. De nye laserene har blitt brukt til karakterisering av sensorer og til fjernmåling, og de vil trolig finne flere anvendelser i fremtiden.